Bul­tar­na gäng­ar upp sig

Allt Om BILAR - - Mekanikern -

6Vi har bytt från vin­ter till som­mar­däck. Väns­ter fram­hjuls­bul­tar gäng­ar upp sig själv ef­ter ett par mil, det har upp­re­pats två gång­er trots att vi drar åt dem ef­ter var­je gång. Vad kan det be­ro på? Kjell

JO­NAS: Hej Kjell! Lå­ter som du har fel bul­tar, ibland kan det va­ra oli­ka mel­lan som­mar och vin­ter­fäl­gar­na. El­ler så kanske det finns rost el­ler smuts på an­lägg­nings­y­tor­na mel­lan nav och fälg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.