JA­GU­AR F-TY­PE RO­ADS­TER R-S.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Tuf­fa F-Ty­pe Ro­ads­ter ska upp­da­te­ras. Be­teck­ning­en vän­tas bli R-S el­ler SVR. Test­bi­len på bil­den vi­sar nå­got tuf­fa­re stöt­fång­a­re, stör­re luftin­tag och stör­re bak­spoi­ler. Vi ser ock­så att brom­sar­na upp­da­te­rats. V8-mo­torn på fem li­ter vän­tas öka till nån­stans 580-600 häst­kraf­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.