AU­DI Q1.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Det här ser ut som en helt van­lig VW Ti­gu­an. Men un­der ska­let är det i prak­ti­ken en ny Au­di Q1. Det märks bland an­nat på att hju­len kom­mer från Au­di. Test­bi­len är en väl­digt ti­dig ver­sion av det som ska bli Q1 och ef­ter en tid även SQ1. Au­dis ba­by-suv vän­tas få kon­kur­rens från BMW, Mer­ce­des och kanske ock­så Vol­vo. De­but 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.