BMW M3.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

BMW har test­kört nya 3-se­ri­en och vi har sett fle­ra bil­der på den an­sikts­lyf­ta test­bi­len. Nu har vi ock­så fång­at en an­sikts­lyft M3:a. Och som vän­tat är det mind­re för­änd­ring­ar, bland an­nat nya LED-bak­ljus. Vi kan ock­så vän­ta oss ett nytt iDri­ve-sy­stem. Pre­miär se­na­re i år för full pro­duk­tion un­der 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.