MER­CE­DES GLC.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Mer­ce­des GLC byg­ger som nam­net an­ty­der på Mer­ce­des C-klass. Och du kän­ner sä­kert igen C-klass kom­bi på de här bil­der­na av nya GLC. Mo­to­rer och väx­ellå­dor blir de­sam­ma som i C-klass. Vi får ock­så se en AMG-ver­sion med den po­pu­lä­ra dub­bel­tur­bo-V8:an.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.