LAM­BORG­HI­NI HU­RACAN SV.

Allt Om BILAR - - Riv­start -

Lam­borg­hi­ni Aven­ta­dor SV är i det när­mas­te klar och in­gen­jö­rer­na har nu satt tän­der­na i Hu­racan SV. Den här ti­di­ga test­mo­del­len vi­sar två ex­tra av­gas­rör och be­tyd­ligt stör­re brom­sar. Vi kom­mer ock­så att få se en stör­re bak­spoi­ler och bakvinge när bi­len de­bu­te­rar un­der 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.