HYUN­DAI SAN­TA FE.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Här är förs­ta bil­der­na på nya Hyun­dai San­ta Fe un­der test­kör­ning i Eu­ro­pa. Och som vän­tat blir det myc­ket små för­änd­ring­ar – bland an­nat en ny grill, nya dim­ljus med LED-tek­nik och nya av­gas­rör. Myc­ket av de­sig­nen är kvar från nu­va­ran­de San­ta Fe. De­but se­na­re i år och even­tu­ellt får vi då se ett par nya mo­to­rer.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.