MER­CE­DES SLC.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Mer­ce­des är mitt in­ne i ett om­fat­tan­de namn­byte som på­ver­kar fle­ra mo­del­ler. Bland an­nat by­ter SLK namn till SLC och i sam­band med det får bi­len en mind­re an­sikts­lyft­ning. SLC är ett klas­siskt Mer­ce­des-namn och fle­ra pu­ri­ta­ner lär gnäl­la nu när Mer­ce­des väc­ker liv i den gam­la mo­dell­be­teck­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.