ASTON MAR­TIN DB9.

Allt Om BILAR - - Rivstart -

Aston Mar­tin ska by­ta mo­tor­le­ve­ran­tör och gö­ra sig av med den V12-mo­tor från den för­ra Ford­fa­bri­ken i Tyskland. Istäl­let hand­lar det om att få in mo­to­rer från Mer­ce­des AMG-di­vi­sion. Men test­bi­len på bil­den är en kom­man­de DB9 där det an­tas att den gam­la mo­torn sit­ter mon­te­rad. De­but un­der 2016.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.