40 – då syn­dar flest

Allt Om BILAR - - Alltombilar -

Där has­tig­hets­grän­sen är som lägst kör vi som for­tast. En­ligt en ny un­der­sök­ning från VTI kör flest för fort på 40-väg. To­talt sett var det 37 pro­cent av den stu­de­ra­de tra­fi­ken som kör­de för fort.

Så här kla­ra­de vi av grän­sen på de oli­ka vägar­na: 40-väg: En­dast 54 pro­cent av tra­fi­ken höll has­tig­hets­grän­sen. 50-väg: 61 pro­cent höll has­tig­hets­grän­sen. 70-väg: 77 pro­cent höll sig un­der has­tig­hets­grän­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.