Au­tobroms i hög has­tig­het

Allt Om BILAR - - Provkörning -

2- SE­RIE ACTI­VE TOU­RER be­lö­na­des med fem stjär­nor när den krock­testa­des av Eu­ro Ncap och det finns ing­et som ta­lar för att 2- Se­rie Gran Tou­rer skul­le kla­ra sig säm­re, även om den stör­re ka­ros­sen och hög­re vik­ten kan på­ver­ka re­sul­ta­tet. Au­tobroms är stan­dard, den är ak­tiv från 60 km/ h och upp­åt. I läg­re has­tig­he­ter fun­kar det allt­så in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.