Känns in­te som BMW

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VISST KLA­RAR SIG 2- Se­rie Gran Tou­rer ge­nom kur­vor­na ut­an att gö­ra bort sig – men det är in­te rik­tigt så här vi är va­na vid att det känns att kö­ra BMW. Den spor­ti­ga käns­la som BMW vär­nat så hårt om i så många mo­del­ler finns in­te med här. Men, det är klart… Bar­nen trivs med stor san­no­lik­het i bak­sä­tet. Och det är of­tast be­tyd­ligt vik­ti­ga­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.