Sak­nar en fart­hål­la­re

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET IN­GÅR EN del ut­rust­ning i 220d xDri­ve Gran Tou­rer. Här finns till ex­em­pel den 8-ste­gad Steptro­nic-väx­ellå­da, kli­matan­lägg­ning (1 zon), in­fo­tain­ment­sy­stem med 6,5-tums­dis­play, regn­sen­sor och elekt­ris­ka föns­ter­his­sar. Vis­sa sa­ker sak­nar vi dock, som till ex­em­pel en fart­hål­la­re. Det mesta finns dock att läg­ga till mot en kost­nad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.