Tyst och be­hag­lig

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET HÄR ÄR en skön bil att åka i. Tack va­re det läng­re ax­elav­stån­det är mo­del­ler skö­na­re än den mind­re Acti­ve Tou­rer. Och be­tyd­ligt skö­na­re än Mi­ni, som har lå­nat ut myc­ket av tek­ni­ken un­der ska­let. Vind­bru­set är lågt i Grand Tou­rer och när vi test­kör på fin as­falt i Kro­a­ti­en slip­per vi ock­så bul­ler från hju­len. Det blir an­nat hem­ma i Sve­ri­ge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.