Helt klart god­känt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

IN­TE NÅ­GON RIK­TIG mil­jö­bil, men de för­bruk­nings­siff­ror som BMW upp­ger är klart god­kän­da med tan­ke på fyrhjulsdriften och bi­lens stor­lek. 4,9–5,1 li­ter per tio mils blan­dad kör­ning ska den dra, be­ro­en­de på vil­ken ut­rust­ning som finns i bi­len. 128–133 gram CO2 per kilo­me­ter. Un­der prov­kör­ning­en drog bi­len en bit över 0,7 li­ter per mil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.