På­min­ner om Ca­rens

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BMW BRU­KAR BYG­GA bi­lar som ser bå­de spor­ti­ga och ele­gan­ta ut, med väl ut­tänk­ta lin­jer som kom­mu­ni­ce­rar fart och kraft. De de­sign­reg­ler som nu rå­der hos BMW vi­sar sig dock fun­ka rätt då­ligt för en bil med des­sa pro­por­tio­ner. Fak­tiskt är den rätt ful. Tän­ker man bort bak­lju­sen och de så kal­la­de BMW-nju­rar­na i fron­ten på­min­ner Gran Tou­rer in­te så li­te om en Kia Ca­rens.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.