Mas­tigt pris för fa­mil­jer?

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN BMW 220D xDri­ve Gran Tou­rer kos­tar från 355 000 kro­nor, och det kan snabbt springa iväg yt­ter­li­ga­re 30 000– 40 000 kro­nor när bi­len är ut­rus­tad och klar. Det är såklart in­te al­la som kan hos­ta upp så­da­na sum­mor för en bil, kanske all­ra minst de unga fa­mil­jer som BMW sik­tar in sig på med den här mo­del­len. Dock myc­ket ”dyr­käns­la” för peng­ar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.