Bra käns­la i var­je de­talj

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BMW HAR EN näs­tan oö­ver­träf­fad för­må­ga att ska­pa in­red­ning­ar som upp­levs som ge­dig­na, och den här är ing­et un­dan­tag. Bra käns­la i var­je de­talj. Inga miss­ljud. Ing­et olo­giskt. Och ge­nom­gå­en­de snyggt och pryd­ligt. Kanske kan man, som van­ligt när det gäl­ler tys­ka bil­till­ver­ka­re, öns­ka sig li­te mer fan­ta­si och mod. Det be­hövs nå­got som över­ras­kar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.