Den är för snäll

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN V8 PÅ fem li­ter och 418 häst­kraf­ter bor­de mär­kas mer. Det bor­de ris­ta och ska­ka om i bi­len, det bor­de kän­nas hur gum­mit slits mot as­fal­ten vid ga­spå­drag – fram­för allt bor­de det ry­ta i ku­pén. Den här V8:an är för snäll. 2,3-li­tersmo­torn har en jämn och fin ef­fekt­kur­va, men nu är det V8:an som gäl­ler.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.