Svårt att ta sig i och ur

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SPORTSTOLARNA ÄR ÖVER­RAS­KAN­DE be­kvä­ma ock­så ef­ter någ­ra tim­mar i bi­len. Och väg­lju­det är re­la­tivt lågt. Men du sit­ter lågt och det sak­nas bland an­nat en hjäl­pan­de hand till sä­ker­hets­bäl­tet. Långa dör­rar och låg sitt­plats gör det svårt att ta sig i och ur. Ver­sio­nen ut­an sport­sto­lar är in­te li­ka be­kväm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.