Opri­o­ri­te­rat om­rå­de

Allt Om BILAR - - Provkörning -

ING­EN AU­TOBROMS, ing­en fi­las­si­stans, ing­en ­au­to­ma­tisk par­ke­ring, ing­en dö­da-vin­kel­var­na­re. Ba­ra back­ka­me­ran och regn­sen­so­rer på tor­kar­na. Nej, Ford har in­te sat­sat på sä­ker­het och det är tyd­ligt att mål­grup­pen för den här bi­len in­te bryr sig – alls.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.