Coolt och snyggt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FORD MU­STANG SER myc­ket häf­ti­ga­re ut än den är. I al­la fall på ut­si­dan. Den slut­tan­de fron­ten, den sto­ra mo­tor­hu­ven och det lu­tan­de Fast­back-ta­ket. Grymt snyggt. Coolt. Jag gil­lar ock­så lam­por­na. Men för min del ha­de Ford gär­na fått skru­va den än­nu mer åt 1960ta­let och mind­re åt 1970-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.