Pigg när man var­var li­te

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VOLKS­WA­GEN­GRUP­PENS 190-HÄSTARSDIESEL ÄR en rik­tigt trev­lig mo­tor, vi har ti­di­ga­re kört den i bå­de Au­di A6 och VW Pas­sat. Och den gör sig minst li­ka bra här i nya Sko­da Su­perb. Stark re­dan långt ner i re­gist­ret och rik­tigt pigg när man var­var li­te. Dess­utom är den här två­li­ters­die­seln an­stän­digt snål när man kör lugnt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.