Ovan­ligt be­hag­lig färd

Allt Om BILAR - - Provkörning -

TEST­BI­LEN ÄR UT­RUS­TAD med ett ad­ap­tivt chas­si (till­val) och den mju­ka chas­si­sätt­ning­en gör fär­den ovan­ligt be­hag­lig. Klart bäst i den här pris­klas­sen. Dess­utom sit­ter man bra bå­de fram och bak. Bi­len går tyst på de slä­ta ita­li­ens­ka vägar­na – om den är li­ka tyst i Sve­ri­ge åter­står att se. Kanske sän­ker vi be­ty­get då.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.