Sto­ra kliv fram­åt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SKO­DA HAR TA­GIT sto­ra kliv när det gäl­ler sä­ker­he­ten. Au­tobroms är stan­dard, ad­ap­tiv fart­hål­la­re li­kaså. Dö­da­vin­kel­var­na­re och fi­las­si­stent är till­val. En kul ny­het är den nya kökörningsassistenten som kan ta över gas, styr­ning och brom­sar un­der 60 km/ h. Un­der prov­kör­ning­en fick vi det dock ald­rig att fun­ge­ra.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.