Kva­li­tets­käns­la

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DET FINNS EN hel del ut­rust­ning i Su­perb re­dan i grundut­fö­ran­de. Och kva­li­tets­käns­lan i ut­rust­ning­en är ge­nom­gå­en­de god. Här finns till ex­em­pel lju­dan­lägg­ning med blu­e­tooth, 17-tums­hjul, ad­ap­tiv fart­hål­la­re och två­zons kli­mat­an­lägg­ning. I utrust­ningsni­vån Sty­le får man allt man ­be­hö­ver.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.