Su­perb med i mat­chen

Allt Om BILAR - - Provkörning -

DEN LÅNGA BI­LEN – hjul­ba­sen är drygt 2,8 me­ter – är kanske in­te mo­del­len man ska väl­ja om man pri­o­ri­te­rar pig­ga kö­re­gen­ska­per. Men Su­perb är än­då med i mat­chen när vi pres­sar bi­len på här­li­ga ita­li­ens­ka lands­vä­gar och bi­len styr snällt in i sväng­ar­na. Käns­lan i rat­ten är ing­en höj­da­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.