Ing­en rik­tig mil­jö­bil på g

Allt Om BILAR - - Provkörning -

EN SÅ HÄR stor bil med myc­ket ef­fekt – och 4,1 li­ter per tio mils blan­dad kör­ning och 106 gram C02 med ma­nu­ell lå­da är bra. Nå­gon rik­tig mil­jö­bil ver­kar dock in­te va­ra på gång, Sko­da pra­tar var­ken om hy­brid- el­ler gas­bi­lar. Här är ku­si­nen Volks­wa­gen Pas­sat bätt­re som kom­mer som ladd­hy­bri­den GTE.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.