Al­la knap­par sit­ter lo­giskt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

IN­U­TI SKO­DA SU­PERB ser det ut som i vil­ken bil som helst från Volks­wa­gen­grup­pen. Man mås­te näs­tan tit­ta på log­gan i rat­ten för att för­stå vad det är för bil­mär­ke. In­red­ning­en upp­levs som väl­gjord, al­la knap­par sit­ter lo­giskt pla­ce­ra­de och det är lätt att få över­blick. Ett jät­teplus för det gi­gan­tis­ka benut­rym­met där bak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.