Ma­ka­löst myc­ket plats

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HE­LA 625 LI­TER sväl­jer den här halv­kom­bin. Det är ma­ka­löst bra, myc­ket bätt­re än fle­ra sto­ra kom­bi­bi­lar. Dock är den in­te li­ka lätt att lasta som en kom­bi­bil. Som till­val finns en funk­tion som gör att man kan öpp­na luckan ge­nom att sve­pa fo­ten un­der stöt­fång­a­ren. Drag­vikt på 2 100 ki­lo med stor­die­seln är bra.

Volks­wa­gen Pas­sat.

Hyun­dai i40.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.