En Au­di med mu­stasch

Allt Om BILAR - - Provkörning -

SKO­DA SU­PERB ÄR en rik­tigt ele­gant bil, myc­ket tack va­re att den är så lång och har en så pass lång hjul­bas. Pre­cis som hos and­ra mo­del­ler hos till­ver­ka­ren har Su­perb be­gå­vats med kraf­tigt mar­ke­ra­de och kan­ti­ga lin­jer. Ur vis­sa vin­kar på­min­ner bi­len om en Au­di A6. Fast med en kraf­tig mu­stasch i fron­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.