Går att stäl­la in kör­pro­gram

Allt Om BILAR - - Provkörning -

FLE­RA OLI­KA KÖR­PRO­GRAM kan stäl­las in för att ju­ste­ra hur bra mo­torn sva­rar på gas, styr­ning, fjäd­ring och väx­ellå­da. Vi kör mesta­dels på au­to­lä­get på de kur­vi­ga vägar­na, men ock­så med li­te snab­ba­re mo­tor­re­spons. Den kvic­ka styr­ning­en och att bak­hju­len hjäl­per till gör bi­len kvic­ka­re i al­la rö­rel­ser. Mo­torn sit­ter läg­re än ti­di­ga­re vil­ket har sänkt tyngd­punk­ten.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.