Ploc­ka rätt i till­vals­lis­tan

Allt Om BILAR - - Provkörning -

HÄR GÄL­LER DET att ploc­ka rätt i ut­rust­nings- och pa­ket­lis­tan. Ha gär­na 60-100 000 kro­nor extra av­satt för den ut­rust­ning du vill ha. Sat­sa på luft­fjäd­ring och de två oli­ka as­si­stanspa­ke­ten Tour och Ci­ty är ett mås­te. Jag ha­de ock­så valt tek­nik­pa­ke­tet för att få Vir­tu­al cock­pit och Au­di con­nect. Släp­hjäl­pen Trai­ler as­sist har för­bätt­rats.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.