Myc­ket plats i bak­sä­tet

Allt Om BILAR - - Provkörning -

VI PLOCKAR UPP den tred­je sä­tes­ra­den i test­bi­len och för­sö­ker vi­ka ihop be­nen så att vi kom­mer in. Bakom mig får det då plats två kabin­väs­kor el­ler en stor och en li­ten res­väs­ka. Au­di har valt att läg­ga myc­ket av det ut­ö­ka­de ku­péut­rym­met i bak­sä­tet. Men har du tred­je stols­ra­den ne­re finns det å and­ra si­dan myc­ket plats. Öv­ri­ga ut­rym­men föl­jer stan­dard.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.