Vack­ra de­tal­jer

Allt Om BILAR - - Provkörning -

MYC­KET GÅR ATT stäl­la in och myc­ket finns på fle­ra stäl­len. Här be­hö­ver föraren be­stäm­ma för hur han el­ler hon vill ha bi­len – an­nars blir det li­te väl myc­ket att pil­la på un­der re­sans gång. Au­di har in­te, som Vol­vo, vå­gat skro­ta knap­par­na för en stor pek-bildskärm. Det är nytt, stil­rent och snyggt med många vack­ra de­tal­jer. Men det är ock­så li­te tra­di­tio­nellt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.