Vik­tigt att väl­ja rätt

Allt Om BILAR - - Provkörning -

61 000 KRO­NOR för grund­ver­sio­nen lå­ter in­te jät­te­myc­ket, men det är li­te mer än en ren XC90. Sen till­kom­mer pa­ke­ten och ut­rust­ning­en. Jag plockar lätt ihop ”nöd­vän­di­ga” sa­ker för 100 000 kro­nor och frå­gan är hur myc­ket av det vär­det som är kvar om fem, sex år. Det blir vik­tigt att väl­ja rätt – som till ex­em­pel luft­fjäd­ring.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.