En klar för­bätt­ring

Allt Om BILAR - - Provkörning -

BI­LEN ÄR ÖVER fem me­ter lång, men Au­dis de­sign­team har job­bat bort det klum­pi­ga och sto­ra vi sett i ti­di­ga­re mo­del­ler. Au­di änd­rar säl­lan myc­ket på sin de­sign från mo­dell till mo­dell men här ser jag en klar för­bätt­ring. Tak­lin­jen bö­jer mjukt av vil­ket in­te alls märks in­ne i bi­len där det är högt i tak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.