4. DIM­LJUS – ING­EN LY­SAN­DE IDÉ

Allt Om BILAR - - Listan -

Många bi­lar är ut­rus­ta­de med dim­ljus. Man ska dock va­ra myc­ket för­sik­tig med att an­vän­da dem ef­tersom de ris­ke­rar att blän­da mö­tan­de tra­fik. Dim­lju­sen får er­sät­ta halv­ljus så länge det är dags­ljus ute. Att kö­ra bil med bå­de dim­ljus och halv­ljus är dock in­te okej och kan kos­ta 500 kro­nor i bö­ter.

»Reg­ler­na sä­ger att man ska an­vän­da det kör­fält längst till hö­ger som är till­gäng­ligt. An­nars kan det kos­ta 500 kro­nor i bö­ter. «

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.