2. DYRT ATT LIG­GA I FEL FIL

Allt Om BILAR - - Listan -

Kör du lång­samt, men bru­kar än­då väl­ja att lig­ga kvar i mitt- el­ler väns­ter­kör­fält? Slu­ta med det. Det är in­te tillå­tet. Reg­ler­na sä­ger att man ska an­vän­da det kör­fält längst till hö­ger som är till­gäng­ligt. An­nars kan det kos­ta 500 kro­nor i bö­ter. Och helt sä­kert gö­ra dig im­po­pu­lär bland med­tra­fi­kan­ter­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.