3. VAR­VA MO­TORN – ONÖ­DIGT BUL­LER

Allt Om BILAR - - Listan -

Lå­ter din bil el­ler mo­tor­cy­kel un­der­bart? Kul! Men tänk på att al­la kanske in­te gil­lar lju­det. Och man kan fak­tiskt få bö­ter om man de­lar med sig av skön­sång­en för fri­kos­tigt. ”Åstad­kom­mit onö­digt bul­ler med mo­tor­dri­vet for­don” kal­las det och kos­tar 1 000 kro­nor om po­li­sen är på det hu­mö­ret.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.