8. ATT LÄM­NA FÖ­RE­TRÄ­DE RÄC­KER IN­TE

Allt Om BILAR - - Listan -

Det här med väjningsplikt har nog de fles­ta kör­kort­s­in­ne­ha­va­re för­stått. Men det räc­ker in­te med att stan­na och upp­fyl­la väj­nings­plik­ten – man mås­te ock­så i god tid tyd­ligt vi­sa att man tän­ker gö­ra det. Allt­så in­te okej att frä­sa fram mot kors­ning­en och brom­sa sent. Då ris­ke­rar man att skräm­ma slag på med­tra­fi­kan­ter – och att få en tu­sen­lapp i bö­ter. ”Un­der­lå­tel­se att tyd­ligt vi­sa av­sikt att iakt­ta väjningsplikt” kal­las det i Tra­fik­för­ord­ning­en.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.