5. TUTA – AN­NARS KAN DU FÅ BÖ­TER

Allt Om BILAR - - Listan -

Det är in­te okej att åka om­kring och tuta när som helst. Men ibland är du som bil­fö­ra­re fak­tiskt skyl­dig att gö­ra det. Om en si­tu­a­tion krä­ver att du ska var­na med ljud- el­ler ljud­sig­nal för att till ex­em­pel en fa­ra ska kun­na avvär­jas mås­te du gö­ra det. An­nars ris­ke­rar du en fem­hund­ring i bö­ter. Obs! Att var­na tra­fi­kan­ter för en po­lis­kon­troll räk­nas in­te som ett så­dant till­fäl­le.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.