6. FÖR LÅG FART KAN GE BÖ­TER

Allt Om BILAR - - Listan -

Al­la vet att man in­te får kö­ra för fort och att man ris­ke­rar dry­ga bö­ter om man än­då gör det. Det är in­te li­ka känt att man kan åka dit för att ha kört för lång­samt ock­så. En­ligt reg­ler­na ska kör­ning­en an­pas­sas så att man in­te stör and­ra i onö­dan. Ny­li­gen fick en bi­list i Gäv­le bö­ta en tu­sen­lapp för att hen kör­de för lång­samt. La­gom är allt­så som van­ligt bäst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.