7. SLÄPP FRAM UT­RYCK­NINGS­FOR­DON

Allt Om BILAR - - Listan -

Det här är en vik­tig grej som in­te al­la har för­stått: Som fö­ra­re är man skyl­dig att läm­na fri väg el­ler stan­na för ett ut­ryck­nings­for­don. Det be­ty­der att man mås­te flyt­ta på sig när man ser blå­lju­sen kom­ma – även om det ibland kan va­ra krång­ligt. Tänk på att en män­niskas liv kan stå på spel. Och på att det är 1 500 kro­nor i bö­ter om man in­te föl­jer reg­ler­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.