9. DYRT MED FÖR TUNG LAST

Allt Om BILAR - - Listan -

Att lasta bi­len hand­lar in­te ba­ra om att få plats med gre­jer­na. Man mås­te ock­så tän­ka på att det finns en max­last an­gi­ven för al­la bi­lar. Och las­tar man för tungt kan det bli dyrt, har man myc­ket över­last kan det bli upp till 4 000 kro­nor. Tit­ta i bi­lens re­gi­stre­rings­be­vis. Där står an­gi­vet hur tungt just din bil får las­tas. Och glöm in­te att räk­na in vik­ten för män­ni­skor­na som fär­das i bi­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.