1 980-2 208 MIL

Allt Om BILAR - - Intervju -

KOST­NA­DER: En nor­mal kost­nad för en tvåtu­sen­mi­la­ser­vice lig­ger en­ligt Mitsubishi på 2 500-3 000 kro­nor plus moms be­ro­en­de på var i Sve­ri­ge du be­fin­ner dig. Vi byt­te ock­så vindru­tan ef­ter de ela­ka sten­skot­ten – en kost­nad på själv­ris­ken vil­ken be­ror på din för­säk­ring och vil­ket för­säk­rings­bo­lag du har.

DET­TA HAR HÄNT: En Mitsubishi Out­lan­der PHEV ska in på ser­vice förs­ta gång­en vid 2 000 mil. I sam­band med ser­vicen byt­te vi ock­så vindru­tan då vi fått ett stort sten­skott med på­föl­jan­de spric­ka. I sam­band med ser­vice och rut­byte så pas­sa­de vi ock­så på att by­ta till som­mar­däck.

Vår test-Mitsubishi har körts myc­ket på el un­der vå­ren och fle­ra gång­er har vi ut­nytt­jat den fi­na el­bilspar­ke­ring­en på Ar­lan­da. Vi har ock­så lad­dat bi­len vid vår ga­ra­ge­plats i Ex­pres­sens P-hus.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.