SCAN­NA IN­TER­NET

Allt Om BILAR - - Husvagnsimport -

NÄR DU VÄL be­stämt dig för vil­ket hus­vagns­mär­ke, mo­dell och plan­lös­ning du vill ha bör­jar det kanske största ar­be­tet – som tar lång tid för det gäl­ler att va­ra nog­grann. Tre sto­ra saj­ter som säl­jer hus­vag­nar och hus­bi­lar i Eu­ro­pa är ca­raworld.de, mo­bi­le.de samt au­to­scout24.se.

»När du väl be­stämt dig för vil­ket hus­vagns

mär­ke, mo­dell och plan­lös­ning du vill ha bör­jar det kanske största ar­be­tet – som tar lång tid för det gäl­ler att va­ra nog­grann.«

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.