TA KON­TAKT MED SÄL­JA­REN

Allt Om BILAR - - Husvagnsimport -

OM DU KOM­MIT så här långt och fort­fa­ran­de in­te hit­tat nå­got skumt är det dags att ta kon­takt med säl­ja­ren. Det är bäst att ringa – det vi­sar säl­ja­ren att du är se­ri­öst in­tres­se­rad. Stäl­ler språ­ket till pro­blem går det att ta hjälp av goog­le trans­la­te och även mejla frå­gor till säl­ja­ren. Då har du som sagt eta­ble­rat en kon­takt och för­tro­en­de att byg­ga af­fä­ren vi­da­re på.

Frå­gar du om hus­vag­nen är i bra skick är sva­ret of­tast bra. Frå­ga i stäl­let så de­tal­je­rat du kan om fukt­ska­dor, re­por, bu­lor, fläc­kar, elekt­ro­nik, vär­me och så vi­da­re. Glöm in­te att frå­ga om hus­vag­nen är be­sik­tad.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.