JÄM­FÖR PRI­SER OCH GRANS­KA

Allt Om BILAR - - Husvagnsimport -

HÄR GÄL­LER DET att jäm­fö­ra pri­ser­na i Sve­ri­ge jäm­fört med Tyskland el­ler Hol­land. Eu­ro­pri­set om­vand­lar du lätt till ex­em­pel.

Kol­la or­dent­ligt på al­la bil­der. Ju fler och mer de­tal­je­ra­de bil­der det finns desto bätt­re för dig att bil­da dig en upp­fatt­ning om ska­dor ut- och in­vän­digt i vag­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.