PRI­VAT EL­LER FIR­MA

Allt Om BILAR - - Husvagnsimport -

PRE­CIS SOM I SVE­RI­GE är för­de­len med en pri­vat säl­ja­re att hus­vag­nen of­tast är aning­en bil­li­ga­re. Hos en hus­vagns­fir­ma är det lät­ta­re att kol­la in hem­si­dan och gö­ra en förs­ta be­döm­ning om det hand­lar om en se­ri­ös fir­ma el­ler in­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.